Wentong lasing, wentong walang wenta, wento ng buhay-buhay, wento ng mga walang wentang tao dito sa singapore, nasa oz na!

Friday, September 10, 2004

Wag na wag kayong maglihi sa suso

No comments: