Wentong lasing, wentong walang wenta, wento ng buhay-buhay, wento ng mga walang wentang tao dito sa singapore, nasa oz na!

Thursday, December 23, 2004

Space Between

went to the toilet, pee, wash hands, looked at the mirror, nothing unusual except for the eyebugs, then went back to my 6 sq. meter kingdom, then wondered why do i have eyebugs, suddenly i remembered, it's nearly the end of the year and it's nearly my birthday again. so much to think about, why bother to think about my birthday. but if a magic genie will grant my wish, it would be a day long stay in a fancy hotel room and i'll sleep all day to get rid of this eyebugs :)

About the title: wala lang, yan lang ang music sa player ko habang sinusulat ko 'to.

5 comments:

rolly said...

Uy, malapit na pala birthday mo. Inumang malaki yan. hehe

E di iisa-isahin na natin ang bati. Una, happy birthday, merry Christmas, happy new year, happy three kings at isama na natin ang happy Valentine's day

Tanggero said...

heheh Sir Rolly, meri Christmas muna at happy new year bago ang berdey tapos 3 kings then balentayns. Salamat sa pagbati :)

ting-aling said...

Namamasko po!

Romesez said...

Nakikipag-berdey po muna, kapag lasing na pahingi ng take home para me pulutan sa Pasko... tawagan lang ako kung me lep ober pa p're, magbabagong taon baka kakapusin ... baka di magkatay ng kambing ang kapitbahay namin, mas maigi na yung me siguradong ihahapag...tenk yu!

Tanggero said...

Hello Ma'am Ting-aling and Romesez! Meli Christmas