Wentong lasing, wentong walang wenta, wento ng buhay-buhay, wento ng mga walang wentang tao dito sa singapore, nasa oz na!

Saturday, September 23, 2006

Apdeyt!

April - Start sa bago kong work.

May - Nagsimula nang ma-addict sa golf.

June - Addict na sa golf. Kung dati, boring manood ng golf sa tv, ngayon exciting na.

July - Nanginginig na pag hindi nakapag-golf at least once a week. Bumubula pa ang bibig.

August - Nakakarating na nang Malaysia para maglaro ng golf. Nakalimutan na ang blog, 3 months na.

September - Naalala ko ang blog ko, hehehe. Kaka-miss rin pala ang mga blog friends.
Nanghawa ng iba sa pagka-addict sa golf. Addict na rin sya ngayon.

October - Work vacation para um-attend sa isang job interview. Sana matanggap ako para dun na 'ko maglalaro ng golf.